Manşet Haberler » ÖZDER Genel Merkez Genel Kurul Duyurusu
ÖZDER Genel Merkez Genel Kurul Duyurusu

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Olağan Genel Kurulu 25/12/2017 Pazartesi günü saat 10.00’da İller Bankası Sosyal ve Eğitim Tesislerinde (Adres: Anadolu Bul. Halk Ekmek Fabrikası Karşısı No:24 Macunköy/Ankara) yapılacaktır.

Genel Kurulda üye salt çoğunluğu aranacaktır. Üye salt çoğunluğuna ulaşılamadığı takdirde Genel Kurulumuz 30.12.2017 Tarihinde saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır. İkinci toplantıda üye salt çoğunluğu aranmayacaktır.

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

 

1.       Yoklama ve açılış,

2.       Divan Seçimi

3.       Genel Kurulu Yönetmek için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Sekreterin seçimi

4.       Genel Merkezin 2017 yılı Yönetim Kurulu Raporu, Gelir-Gider Tabloları ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması

5.       Dernek Ana Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi

6.       Genel Merkez 2018 yılı Bütçesini görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması

7.       Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

8.       Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,

9.       Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Ahmet AKÇA
ÖZDER Genel Başkanı


Bugünkü ziyaretçi sayısı   : 329
Toplam ziyaretçi sayısı     : 905232