Yeni Türkiye’nin Eğitim Vizyonu

Ahmet Akça

25.10.2016

Eğitim bir ülkenin her türlü gelişme, kalkınma ve ilerlemesinde stratejik sektörlerin başında gelmektedir. Bu durum eğitimin çift odaklı bir yapı oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim kurumları toplumdan hem etkilenirler hem de çıktıları yoluyla toplumu etkileme şansına sahiptirler.

Eğitim sürecini planlayan, fiziki ve teknolojik alt yapısını tamamlayan ve bunları  etkili ve verimli biçimde kullanan ülkeler diğer ekonomik ve sosyal alanlarda da başarıyı yakalayabilmektedirler.

21. yüzyılın başında dünya yeni bir dönüşüm eğilimine girmiştir. Sürdürülebilir kalkınma, yönetişim ve yaşam boyu öğrenme gibi kavramların rehberliğinde gerçekleştirilen bu eğilim, tüm ülkeleri etkilemektedir.  Dünya bir anlamda yeniden kurulmaktadır. Ülkeler peş peşe eğitim ve yönetim reformları yapmaktadırlar. Değişim yeni fırsatlar getirdiği gibi iyi yönetilmediği takdirde tehdit kaynağı da olabilmektedir.

Eğitim sistemlerinin etkili ve verimli olmasındaki temel faktörlerin başında; eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte  fiziki mekan ve teknolojik alt yapısının gerçekleştirilmesi gelmektedir. Dolayısıyla eğitime yapılacak her türlü yatırım bir anlamda toplumun geleceğinin şekillenmesini sağlayacaktır. Bunun için eğitimde her alanda kapasite geliştirmeye ihtiyaç vardır. İnsan kapasitesinin geliştirilmesi ise diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyecektir.

Bu nedenledir ki, eğitimde yapı taşı görevini gören okullar, nitelikli insan yetiştirmede ve ülkenin refah düzeyinin artırılmasında hayati bir önem taşımaktadır. Sadece ülkemizde değil, diğer ülkelerdeki eğitim sistemlerinde de az ya da çok çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ülkelerdeki eğitim sistemi sorunları, toplumun diğer alanlarını da olumsuz yönde etkilemektedir ve bu sorunların giderilmesi için tedbirler alınmalıdır.

Bizim  ülkemizde çok iyi niyet ve yüksek hedef beklentileriyle sürekli değişen eğitim politikaları neticesinde ulaşılmak istenen amaçlara istenilen noktada ulaşamadığımız bilinen bir gerçektir. Toplumun çeşitli kesimlerinde farklı eğitim şartları nedeniyle ortaya çıkan eşitsizlikler, eğitim kurumlarının fiziksel altyapı eksiklikleri,müfredat konusundaki yaşadığımız sıkıntılar, eğitim sistemindeki bölgesel farklılıklar, öğretmen yetiştirme ve profesyonel yöneticilik konusundaki eksiklikler  eğitim sisteminde istenen başarıyı yakalamada önümüzdeki engeller olarak durmaktadır.

Özel öğretim alanın da ise yaşanan bütün süreçlerde, yapılması hedeflenen değişiklikler ve yeni uygulamalarda özel öğretimi teşvik edici çalışmalar olmasına rağmen istenilen yerde olmadığımız bilinen bir gerçektir. Özel okullarımız ;beklentilerin ötesinde bir kabul düzeyiyle halkımızın teveccühüne mazhar olarak öğrenci sayısını artırmasına rağmen, Bakanlığımızın ve hükümetimizin uyguladığı bir kısım teşvikler özel öğretim kurumlarını canlandırsa da istenilen seviyeye gelemediğimiz aşikardır.

Dolayısıyla dünya ile rekabet edebilmemiz ve insan kaynaklarının sağlıklı eller tarafından yetiştirilmesine yönelik yapılacak programlar ve eğitim için harcanacak her kuruş, ülkemizin gelişimi, kalkınması, nitelikli işgücü, kısaca geleceğimiz için yani yeni Türkiye için hayati önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet tarihi boyunca eğitime kaynak ayırmada zirvede yer alan bir dönem olmasına rağmen bu kaynakların artırılması ve etkin kullanılması son derece önemli ve öncelikli bir konu olarak ele alınmalıdır. Özellikle son yıllarda bütçeden eğitime ayrılan kaynaklarda özel sektörün yararlanmasına ilişkin ciddi bir teşvik ve artış olmasına rağmen bu  ülkemizin  okul çağındaki genç nüfusunu dikkate aldığımızda bunun daha da artırılması gerektiği görülmektedir. Ayrıca;

1-Gençlerimizin dünya ile başarılı bir şekilde rekabet edebilmesi ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayabilmesi için öğrencilerimizin yeteneklerinin, bilgi ve davranışlarının geliştirmesi,

2- Çocuklarımızın sosyal, ekonomik veya coğrafi etmenler dikkate alınmaksızın, eğitimde yeterli fırsata sahip olabilmesi amacıyla ortaya konan politikaların hayata geçirilmesi,

3- Ülkemizdeki eğitim kurumlarına ek olarak özel öğretim kurumlarının gençlerimize dünyayla rekabet edebilmelerine yönelik imkanları sunabilmesi için  merkezi, il ve yerel düzeyde her türlü organizasyonda ve teşviklerde desteğin artırılması,

4- İyi öğretmen yetiştirmeye ve öğretmenlerin yaşam seviyesini yükseltmeye önem verilmesi,

5- Çocuğun okul döneminden önce oyun çağında, sosyalleşmesi için okul öncesi eğitimi özel sektör dahil teşvik edilmesi,

Türkiye, eğitim alanında yetenek gelişimi odaklı bir eğitim sistemi, değerler sistemi üzerine toplumsal birlik kurgusunun oturtulması, inanç ve özgürlük konseptinde var olma anlayışın geliştirilmesi,  sosyal duyarlılık ve okur yazarlık etki alanının genişletilmesine yönelik  eğitim stratejisi -pekiştirmesini" ve "derinleştirmesini- ile eğitim sistemimizin daha ileriye gideceği inancını taşımaktayız.

Sonuç olarak;Ülkemizin 21.Yüzyıl’a yönelik hedeflerine ulaşmasında, genç kuşaklarımızı aklen, bedenen ve ruhen yüceltip yükselterek hem milletimize hem de insanlık ailesine fayda sağlayan bireyler haline getirecek ve gönülleri irşad edecek olan öğretmenlerimizin ve geleceğimiz olan yavrularımızın 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılını tebrik ediyor, yaşadığımız sıkıntıların ancak eğitimle çözülebileceğini düşünüyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz mutluluğu hak ediyorlar.Mutluluğu hak edenlere selam ederken ebediyete intikal eden bütün eğitimcilerimizi ve özellikle 15 temmuz pdy/fetö darbe girişiminde şehit olan eğitimcilerimizi  rahmetle anıyorum.

Bu yazı Artı Eğitim Dergisinin Eylül 2016 sayısında yayımlanmıştır.


3253 defa okundu...

Yazarın Diğer Yazıları

» Eğitimi yeniden düşünmek
» Üretim odaklı bir MİLLÎ MEKTEP’in inşası
» Eğitimde değişim sürekli hale gelmeli
» GELECEK YILLAR ÖZEL OKULLARIN
» YENİ ÖĞRETİM YENİLİKLERLE BAŞLIYOR
» “Özel okullar, fedakarlık üzerine bina edilmiş kurumlardır’’
» MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü I. EĞİTİM KONGRESİ

Yorum Ekle

Ad Soyad*
Eposta*
Başlık*
Yorumunuz*
Beni hatırla
* = Doldurulması zorunlu alanlar.
Bugünkü ziyaretçi sayısı   : 319
Toplam ziyaretçi sayısı     : 819804